Tips för dig som ska anlita ett måleri i Solna

Solna växer och det är många privatpersoner som just nu renoverar och förbättrar sina lägenheter eller hus. Den här texten innehåller några konkreta tips på vad du behöver tänka på när du ska anlita en målerifirma i Solna.

Solna är en av landets mest välmående kommuner. Många människor är i arbete och har en inkomst som gör att man kan bo bra och avsätta pengar för att investera i sitt boende, exempelvis genom att renovera och måla om. Det är därför ett stort tryck på målare och målerier i Solna just nu – kommuninvånarna vill ha hjälp med både stora och små projekt. När man lägger ner tid och pengar på att upprusta, eller underhålla, sin lägenhet så är det av stor vikt att arbetet utförs noggrant och med hög kvalitet. Det kan handla om att måla taket på ett hus, att måla fönstren eller måla om i flera rum inomhus. Det här är en text som innehåller tips och idéer som förhoppningsvis kan bidra till att du kan fatta kloka och underbyggda beslut.

Hur hittar man en bra målare i Solna?
Om du är intresserad av att anlita en målare för att utföra ett arbete hos dig i Solna, så finns det ett antal olika sätt att hitta en målare för att utföra uppdraget. Ett vanligt sätt är att man börjar i bekantskapskretsen och grannskapet, då kan man fråga om någon annan har erfarenhet av ett bra måleri i Solna – både med avseende på pris och kvalitet. Det kan dock vara omständigt att behöva höra sig för i vänskapskretsen – vissa menar att det är ett något förlegat tillvägagångssätt. Istället kan man också läsa omdömen om en aktuell målerifirma på internet, då får man en generell och bred uppfattning om vad tidigare kunder har för åsikter om firman. Värt att understryka är att någon missnöjd kund per definition inte innebär att måleriet är dåligt – människor klagar hellre än berömmer. Men genom att läsa omdömen kan man få en bred uppfattning om hur bolaget uppfattas av kunderna.

Vad tar en målerifirma i Solna betalt?

Det är faktiskt inte så särskilt dyrt att anlita hjälp av ett måleri i Solna. Däremot är det svårt att ge något generellt svar kring vad det kostar att måla om en lägenhet eller ett hus – pris beror ju på hur många kvadratmeter det är samt hur många timmar det tar att göra det. Du som privatperson får dock alltid en bra rabatt på priset - ROT-avdraget innebär att du kan dra av 30 procent direkt på notan för målarens arbetskostnad. ROT-avdraget har ett maxtak på 50 000 per år.

Gör upp pris och tidsplan med målaren innan

En klar rekommendation är att du avtalar om pris och tidsplan med målaren innan ni sätter igång med arbetet. Det är bra att ha en tydlig plan för när arbetet ska vara klart samt vad det ska kosta – det blir tryggare för dig och tydligare spelregler mellan dig och målaren då.